DÁVÁNÍ

DĚKUJEME ZA TVOJÍ ŠTĚDROST

Odvádění desátků je biblickým principem. Bůh nás vybízí, abychom prvních 10 % svého příjmu odevzdali jemu. V Destiny Praha věříme, že štědrost v dávání je jednou z Božích vlastností. Někdo říká, že se Bohu nejvíce podobáme, když dáváme druhým. Bible nás učí dávat na Boží věci a na podporu zvěstování evangelia. Z tohoto světa si nebudeme moct odnést žádný majetek, jen duše zachráněné úžasnou milostí evangelia.

"Všechno činím kvůli evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem." 1. Korintským 9:23

Jako členové a partneři se zavazujeme a slibujeme přispívat na rozvoj a růst této duchovní rodiny a na službu v našem městě i dál a to tím, že své desátky budeme odvádět právě zde. 

Destiny Praha, z.s.

č.ú. 341435002/5500 

IBAN CZ4755000000000341435002

Načtením QR kódu pomocí chytrého telefonu